Mijn werkwijze

Centraal in mijn marketing aanpak is de welbekende Customer Journey. Aan de hand van deze reis van een (potentiële) klant kan een marketing strategie geschreven worden en operationele marketing middelen ingeschakeld worden.

Fase 1 | Het in kaart brengen van de Customer Journey

Fase 2 | Ideeën generatie aan de hand van bevindingen in fase 1

Fase 3 | Piloten en meten en bijsturen

Fase 4 | Definitieve uitrol met meetbare doelstellingen